Destek Programları

Kanser, halen daha çağımızın önemli bir sorunu olmakla birlikte, artık korkulan bir hastalık olmaktan çıkmaktadır. Önleyici tedbirler ile erken tanı ve tedavi programlarına ilâveten uygulamaya konulan, hasta ve hasta yakınlarının psiko-sosyal açıdan desteklenmesini amaçlayan rehabilitasyon faaliyetleri de günümüzde kansere karşı verilen savaşımın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir.

Hacettepe Umut Evi‘nde, konuklarımıza sıhhî, güvenli, hastaneye en yakın yerde, ideal konaklama olanağı sağlandığı gibi, hastalarımızın ruhsal, bedensel ve sosyal gereksinimlerini karşılamak üzere de çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Bu amaçla Umuda Destek Programıhazırlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun gönüllü destek verdiği Umuda Destek Programı, yurt dışında uygulanmakta olan benzer bazı programların ülkemizdeki ilk örneğidir. Program ile, Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastaneleri’nde tedavi gören kanser hastalarına ve hasta yakınlarına psiko-sosyal destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Program çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerle katılımcıların kanserle baş edebilmeleri, fiziksel dayanıklılıklarının artırılması, yeni koşullara uyum sağlayabilmeleri ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Hastalarımız bu program kapsamında özbakımla ilgili bilgilendirmeler yanında, beslenme konusunda da verilecek seminerlerle destekleneceklerdir.

Program kapsamında -randevulu olmak koşulu ile- hasta ve hasta yakınlarımız aşağıdaki faaliyetlerden ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir.


Faaliyet odamızdan bir görünüm

Beslenme Eğitimi

Hastalıkta ve sağlıkta beslenme hakkındaki temel bilgilerin hasta ve yakınlarına gruplar halinde verildiği, soruların cevaplandığı ve gerekli yönlendirmelerin yapıldığı bir eğitim programı olacaktır.

Müzik Dinletileri

Temel gıdalar, oksijen ve su kadar önemli bir başka gereksinim de uzun yıllardır tıbbî tedaviye yardımcı bir araç olarak kullanılan müziktir. Umut Evi’nde küçük gruplara ve farklı türde müzik dinletileri sunulacaktır.

Pilates

Katılımcı hastalarımıza, uzman denetimindeki küçük gruplar hâlinde, hastalıklarına uygun şekilde ve kontrollü Pilates egzersiz programları sunulacaktır.

Yoga

Hasta ve hasta yakınlarını fiziksel ve ruhsal açıdan destekleyerek kanserle baş etmelerinde yardımcı bir yöntem olarak Yoga seansları düzenlenecektir.

Vücut Farkındalığı

Kişinin kendi vücudunu tanıması ve normal olan ile olmayanı ayırt edebilmesi bilhassa kanser hastalarımız için büyük önem arzetmektedir. Bu faaliyet aracılığıyla gerek genel gerekse bireysel vücut farkındalığı bilgileri verilecek ve katılımcılar bu konuda biliçlendirilecektir.

Katılanlar Ne Düşünüyorlar?*

– Zevkle geliyorum.

– Kendimi çok şanslı buluyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler…

– Beni anlayan insanlarla birlikte olmaktan mutluyum.

– Bugün ağrılarıma çok iyi geldi. Daha sık gelmek isterim.

– Mutluyum, umutluyum her şeye rağmen.

– Gelmeyince burayı özlüyorum.

– Her şey daha güzel olacak!

– Mutluluğu yakalamaya çalışıyorum.

– Her bakımdan çok faydalanıyorum. Teşekkür ederim.

– Buna sebep olanlardan Allah razı olsun.

– Egzersizlerden çok faydalanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim.

– Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

– Topa başladık iyi geldi.

– Topla oynamak çok güzel.

* Ziyaretçilerimizin Umut Evi ile destek programlarımız hakkındaki özgür ve yazılı beyanlarından, üzerinde değişiklik yapılmaksızın, derlenmiştir. Beyan sahiplerinin isimleri idaremizde saklıdır.

Bir Cevap Yazın